Εδώ μπορείτε να προετοιμαστείτε για τη θεωρητική εξέταση απόκτησης διπλώματος ταχυπλόου.

Για να μελετήσετε όλες τις ερωτήσεις κατεβάστε εδώ την εξεταστέα ύλη.

Στο τεστ θα εξεταστείτε σε είκοσι (20) τυχαία επιλεγμένες ερωτήσεις όπως ακριβώς και στις εξετάσεις. Κάθε ερώτηση έχει μόνο μία σωστή απάντηση. Για να επιτύχετε στην εξέταση θα πρέπει να κάνετε λιγότερα από δύο (2) λάθη.

Αφού ολοκληρώσετε το τεστ, μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα αλλά και αναλυτικά όλες τις σωστές και λάθος απαντήσεις που δώσατε.

Μπορείτε να επαναλάβετε το τεστ όσες φορές επιθυμείτε.

Καλή σας επιτυχία!

Ξεκίνησε Τώρα την Εξέταση