Η σχολή μας με εξειδικευμένους συνεργάτες είναι σε θέση να αναλάβει κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα.

Διεκπεραιώσεις

Ολοκληρώνουμε με επιτυχία:

  • Έκδοση πιστοποιητικών ασφάλισης
  • Άδειες σκαφών αλιείας (έκδοση αλλά και ανανέωση)
  • Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
  • Θεώρηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
  • Ανανεώσεις αδειών σκάφους
  • Πληρωμή προστίμων

Αλλά και για ό,τι άλλο μπορεί να χρειάζεσαι επικοινώνησε μαζί μας για να σε κατευθύνουμε ή να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου κάθε γραφειοκρατική σου διαδικασία.