Παρακάτω μπορείτε να δεις όλες τις πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειμένου να αποκτήσεις άδεια  χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

Δίπλωμα ταχυπλόου

Διαδικασία εγγραφής στη σχολή και αίτησης έκδοσης άδειας χειριστή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής με απλή υπογραφή. Κατεβάστε την αίτηση εδώ.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση εδω - Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής του αιτούντος εδω.
  3. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ.
  4. Φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου, σε ισχύ.
  5. Τρεις (03) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου και ψηφιακό αρχείο (λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm και ανάλυση τουλάχιστον 450Χ522 pixels).
  6. παραβολό από το e-paravolo με κωδικο 4830.  ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ   ΕΔΩ.

Μαζί μας η επιτυχία σου είναι δεδομένη.

Μόλις μας προσκομίσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεριμνούμε εμείς για την κατάθεσή τους και σε ενημερώνουμε εμείς για τις ημερομηνίες θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, καθώς και για την ημερομηνία των εξετάσεων.

Η εξεταστέα ύλη θα σου αποσταλεί ηλεκτρονικά με την εγγραφή σου και θα σου δοθεί σε έντυπη μορφή στο πρώτο θεωρητικό μάθημα.