Ανανέωση - Αντικατάσταση Διπλώματος

Παρακάτω θα βρείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι προκειμένου να προχωρήσεις στην Ανανέωση εντύπου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω συμπλήρωσης ηλικίας και στην Αντικατάσταση εντύπου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

Ανανέωση - Αντικατάσταση Διπλώματος

Όλα τα διπλώματα που έχουν εκδοθεί πριν τον Οκτώβριο του 2015 πρέπει υποχρεωτικά να ανανεωθούν καθώς η ισχύς τους θα λήξει το προσεχές διάστημα.

Αναλαμβάνουμε για εσένα, αφού μας προσκομίσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί το αίτημά σου.

Ανανέωση Εντύπου Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση - εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής του αιτούντος. Κατεβάστε την αίτηση εδώ.
 2. Πρωτότυπη άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
 3. Παράβολο Δημοσίου των πενήντα (50) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο των δεκαπέντε (15) ευρώ. Το ηλεκτρονικό παράβολο μπορείτε να το προμηθευτείτε εδώ επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου: Ναυτιλίας και Αιγαίου / Λοιπές Υπηρεσίες, Κατηγορία Παραβόλου: Θαλάσσια Αναψυχή και Τύπος Παραβόλου: Άδεια Χειριστή τ/χ σκάφους (έκδοση νέας, αντίγραφο, ανανέωση).
 5. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και ψηφιακό αρχείο (λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm και ανάλυση τουλάχιστον 450Χ522 pixels).
 6. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου.
 7. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ιατρών (ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμίατρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων) ή φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου, σε ισχύ.

 

Αντικατάσταση Εντύπου Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση - εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής του αιτούντος. Κατεβάστε την αίτηση εδώ.
 2. Πρωτότυπη άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
 3. Παράβολο Δημοσίου των εικοσιπέντε (25) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο των δέκα (10) ευρώ. Το ηλεκτρονικό παράβολο μπορείτε να το προμηθευτείτε εδώ επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου: Ναυτιλίας και Αιγαίου / Λοιπές Υπηρεσίες, Κατηγορία Παραβόλου: Θαλάσσια Αναψυχή και Τύπος Παραβόλου: Άδεια Χειριστή τ/χ σκάφους (αντικατάσταση παλαιάς).
 5. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και ψηφιακό αρχείο (λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm και ανάλυση τουλάχιστον 450Χ522 pixels).

ΕΠΩΦΕΛΗΣΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ... ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ!

Συμπλήρωσε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου.

 

Ανανέωση - Αντικατάσταση Διπλώματος

Δες εδώ και κατέβασε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση και αντικατάσταση διπλώματος.

Εμείς αναλαμβάνουμε για σένα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του αιτήματος.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Προετοιμάσου για τη θεωρητική εξέταση απόκτησης διπλώματος ταχυπλόου.

Απάντησε τώρα σε είκοσι τυχαίες ερωτήσεις και δες άμεσα τις σωστές και λάθος απαντήσεις σου.